van april tot juli 2018
                                                     

 

EMMY BERGSMA

AAL GÜNTHER

MARLEEN KAPPE

 

EMMY BERGSMA

woont en werkt in Zwolle

Het werk van Emmy Bergsma begint met terloopse observaties en gedachten omtrent plantaardig leven. Tijdens het tekenen nemen zij de gedaante aan van betekenisvolle beelden, met motieven die zouden kunnen figureren in een oude mythologie. Er is de ontembare kracht van de groei, er is een boom die het donker vasthoudt, er is een oneindig schaduwrijk, een onderwereld vervlochten met al onze wortels. En dan is er nog het verhullen, bedekken, overwoekeren van menselijke ordening, ook waar het gaat om een tuin: aanzwellend kleurveld in duistere aarde met een gesloten, afgekeerd huis.

 

 

AAL GÜNTHER

woont en werkt in Amsterdam

Aal Günther heeft het vermogen om met enkele lijnen een klein universum op te roepen. Het zijn beelden die soms doen denken aan geïsoleerde tekens of aan oosterse kalligrafie, maar vaker lijken zij fragmenten van iets groters dat vermoed kan worden buiten de grenzen van ons gezichtsveld. Als het om muziek ging dan klonk hier een polyfonie van ongelijksoortige klanken: dunne sporen en krachtige gebaren, zwart pastel en transparante tempera, krijtachtige texturen en zachte glans, hoekige wendingen en cirkelende bewegingen, ondoorgrondelijk duister en open ruimten vol met licht.      

 

 

MARLEEN KAPPE

woont en werkt in Amsterdam

Marleen Kappe toont werk dat doet denken aan constructies met latten, stangen, platen en rasters. Zij verkeren in een staat die precair lijkt en alarmerend instabiel. Het effect is nog sterker wanneer men de kunstwerken niet op een beeldscherm, maar in werkelijkheid ziet: de getekende motieven en structuren dringen abrupt de reële ruimte binnen, om zich dan net zo geheimzinnig weer terug te trekken in de witte leegte achter het papieroppervlak. In dit onverhoeds wisselen van visuele orde vindt de blik geen zekerheid – men blijft zoeken naar wat niet in beeld is: vaste grond onder de voeten.

 

 

info

http://www.emmybergsma.nl

http://aalgunther.nl/

http://www.marleenkappe.nl/

 

WILT U DEZE GALERIJ BLIJVEN VOLGEN ?

vul dan uw emailadres in en meld u aan –
u krijgt éénmaal per drie maanden bericht.